Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej


Doktor nauk medycznych Marek Antiszko, specjalista dermatolog
04-008 Warszawa
Al. Waszyngtona 45/51 lok. 133
kom.    604-106-999
tel/fax: 22 810-52-11

Założycielem i właścicielem Gabinetu Dermatologii i Medycyny Estetycznej "La Beauté" jest dr n. med. Marek Antiszko.

Kwalifikacje:

  • Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia w latach 1985-1991.
  • Staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny) ul. Szaserów 128. w latach 1991-1992.
  • Asystent w Zakładzie Mikrobiologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie w latach 1993-1996. Jednocześnie specjalizacja I° z dermatologii i wenerologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Specjalizacja II° z dermatologii i wenerologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie - 1999r.
  • Doktorat z zakresu mikologii lekarskiej i obrona pracy doktorskiej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej (obecnie Wojskowym Instytucie Medycznym) w Warszawie - 2001r.
  • Adiunkt Kliniki Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie do 2007r. z ponad dziesięcioletnim stażem klinicznym i w ramach samodzielnej praktyki lekarskiej w zakresie dermatologii. Aktualnie indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska. 
  • Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.